Návrat k pravěku

Žáci 4. A nezahálí a v rámci distanční výuky tvoří krásná díla.

Na téma „Pravěk“ vytvořili různé nástroje, sošky Věstonické venuše, kresbu mamuta a keramické nádoby. Téma bylo propojeno mezipředmětovými vztahy předmětů vlastivěda a výtvarná výchova.

Poděkování patří nejen žákům za jejich píli v této nelehké době, ale také rodičům, kteří se snaží co nejvíce svým dětem pomáhat.

Práce jsou k vidění na chodbě školy ve 2. patře.

Tento příspěvek patří mezi Kronika. Uložte si trvalý odkaz.