Na ZŠ A. Baráka bojujeme proti kouření

V týdnu od 3. do 7. dubna se naši žáci i učitelé zapojili do tradičního školního projektu s názvem „Týden boje proti kouření“, ve kterém se z připravených prezentací a výukových videí žáci dozvěděli základní informace o škodlivosti kouření.

Snahou pedagogů bylo představit nejen negativní vliv kouření na zdraví jednotlivců, ale také upozornit na zápory kouření v rovině sociální, environmentální i finanční. Za tímto účelem si učitelé v rámci svých předmětů připravili různorodé aktivity, které propojily téma kouření s obsahem učiva daného předmětu.

Žáci tak mohli zažít aktivity jako například: pokusy v hodině chemie, nebo návrhy designů cigaretových krabiček v hodině výtvarné výchovy. Na hodině anglického jazyka měli na základě klíčových slov a obrázků porozumět anglickým varováním na cigaretových krabičkách. V přípravné třídě zase poslouchali „anti-kuřácké“ pohádky.

V rámci tohoto týdne také proběhla soutěž v Běhu do schodů, kdy běžci z řad žáků i učitelů kuřákům ukázali, že zdravým aktivním životním stylem se nám NE-kuřákům žije a dýchá na světě lépe. Byl tak splněn cíl akce, primární prevence a osvěta v oblasti kouření.

Mgr. Anna-Sofia Wachová

Tento příspěvek patří mezi Kronika. Uložte si trvalý odkaz.