Mgr. Hana Jansová stínovala na základní škole v Itálii

V týdnu od 3. – 10. října se paní učitelka Hana Jansová zúčastnila projektu Výzvy č. 56 MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, kde tzv. stínovala v italské škole v horském městečku Cavalese v Dolomitech.

Jednalo se o krátkodobou stáž v délce 5 pracovních dní. Stáž byla zaměřena na výuku přírodovědných, technických předmětů, matematiky, předmětů informatiky a programování. Cílem stáže byla hospitace v předmětech, porovnávání výukových metod, výukových materiálů, vybavenost školy a v neposlední řadě také rozvíjení komunikačních schopností.

Součástí stáže bylo také poznávání okolí a místní kultury. Nechyběly výlety do přírody a do nejdůležitějších firem regionu.

Fotogalerie ze stáže je zde: stáž v Itálii

Pro zájemce o porovnání škol, níže uvádíme několik postřehů ze stínování.

Pozitivní hodnocení stáže/vyučování:

 • Rozvoj komunikačních dovedností (angličtina, němčina, Italština).
 • Výměna zkušeností a postřehů s italskými kolegy.
 • Porovnání výukových materiálů.
 • Aktivní zapisování úkolů do speciálního diáře.
 • ZŠ – trávení hlavní přestávky venku.
 • Milý přístup a ochota všech zaměstnanců školy i žáků.
 • V problémových třídách přítomnost asistenta pedagoga.
 • Poznávání okolí a místní kultury.
 • Vyšší úroveň cizího jazyka než u nás.
 • Přírodovědné předměty neučiní odděleně, ale jsou společně (například na SŠ Geografie + Historie).
 • Začátek výuky kolem 7:15. Nemají odpolední vyučování.
 • 2 x za pololetí regionální testování žáků v matematice (mají speciální institut, který zadává všem žákům v regionu stejné testy, na základě kterých žáci postupují dál. Llze žáky a školy porovnávat.)

Negativní hodnocení stáže/vyučování

 • Nepřezouvají se a všechny věci nosí po třídách.
 • Mnohem menší výzdoba školy.
 • Nemají školní družinu a obědy.
 • Méně pomůcek a nižší vybavenost tříd technikou (PC, interaktivní tabule).
 • Nemají vodu ve třídě.
 • Málo toalet na daný počet žáků.
 • Mnoho domácích úkolů.
 • Výuka o sobotách.
 • Nemají malé přestávky, zvonění je pouze informativní.
 • Velká nezaměstnanost v regionu – každoroční strach učitelů o práci.
 • Jelikož nemají malé přestávky, chodí děti na záchod v průběhu hodin.
 • 1 oborová zaměřenost učitelů TV.
 • Chyba ve slepé mapě Evropy – ČR, znázorněno ještě jako Československo.

skola 2skola 1

Tento příspěvek patří mezi Kronika. Uložte si trvalý odkaz.