Letní slavnost školní družiny

Děti oslavily svůj den a zároveň loučení se školním rokem. Oslava proběhla na školním hřišti, neboť nám počasí přálo. Cílem naší akce bylo, aby děti zažily den plný úsměvů, soutěží, tanců a písniček s Martinem Strejcem a jeho kolegou Mickey Mousem z FAST AGENCY.  Všichni se  vyřádili při hrách a tancích za doprovodu melodických písniček. Aktivita byla pro všechny děti ze školní družiny, jejich rodiče a blízké. V průběhu programu se děti a jejich rodiče mohli  občerstvit v našem bufetu, kde je obsloužily vychovatelky a asistentky.  Pochutnali si na dobrotách, které pro ně přichystali rodiče a paní vychovatelky.

Po skončení všichni spokojeně a plni zážitků odcházeli domů.Poděkování patří všem rodičům, kteří se akce zúčastnili a především těm, co přispěli svými dobrotami. Děkujeme. 

Letní slavnost ŠD

Tento příspěvek patří mezi Novinky. Uložte si trvalý odkaz.