Informace pro vycházející žáky

kvizInformační leták pro žáky 9. ročníků ZŠ a jejich rodiče

1. Co dělat před odevzdáním přihlášky 

 • vybrat si z nabídky oborů vzdělání, informovat se o školách na internetu (informace na www.uiv.cz, www.nuov.cz, www.msmt.cz)
 • podívat se na dny otevřených dveří vybraných škol
 • poradit se s výchovným poradcem
 • ověřit si, jaké podmínky škola pro přijetí do vybraného oboru vzdělání vydala
  • ředitel střední školy je musí zveřejnit a stanovit termíny přijímacích zkoušek do 31. ledna
 • žáci obdrží 2 tiskopisy přihlášek s potvrzeným prospěchem 8. a prvního pololetí 9. ročníku v první polovině února
 • vyplnit přihlášku/y a přinést k podpisu řediteli ZŠ
 • odevzdat přihlášky přímo ředitelům středních škol 

2. Co dělat do doby přijímacích zkoušek 

Čtyřleté leté obory SŠ

1. ŘÁDNÝ TERMÍN – 13. dubna 2023

2. ŘÁDNÝ TERMÍN – 14. dubna 2023

1. NÁHRADNÍ TERMÍN – 10. května 2023

2. NÁHRADNÍ TERMÍN  – 11. května 2023

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií

1. ŘÁDNÝ TERMÍN – 17. dubna 2023

2. ŘÁDNÝ TERMÍN – 18. dubna 2023

1. NÁHRADNÍ TERMÍN – 10. května 2023

2. NÁHRADNÍ TERMÍN  – 11. května 2023

víceleté gymnázium – 

 1. škola pořádá přijímací zkoušky
  • očekávat pozvání na přijímací zkoušku, má přijít nejpozději 14 dní před určeným termínem zkoušky (nebo informaci, že na základě kritérií se ji nemusí uchazeč zúčastnit.)
  • v případě, že se termíny dvou zkoušek shodují, rozhodnout se pro obor, který se mi zdá lepší
  • nemohu-li se z vážných důvodů zkoušky účastnit, omluvit se nejpozději do 3 dnů od termínu zkoušky a očekávat sdělení náhradního termínu
 2. škola nepořádá přijímací zkoušky
  • očekávat rozhodnutí o přijetí/nepřijetí (může přijít kdykoli od 20. dubna do 7. května)

3. Co dělat po příjímacících zkouškách – po zaslání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

 • očekávat rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do oboru vzdělání – do 3 pracovních dnů po ukončení zkoušky (nebo dříve, pokud nebyla zkouška podmínkou)
 • vyzvednout rozhodnutí co nejdříve na poště (nebo ve škole, …) – na poště je uschováno jen 5 pracovních dní (nevyzvedne-li se, pak se považuje za doručené)
  1. v případě přijetí
   • do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí zaslat řediteli SŠ zápisový lístek
   • nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem
  2. v případě nepřijetí
   • do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí
   • zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu
   • nevyjde-li odvolání, lze podat přihlášku do 2. kola přijímacího řízení

Volná místa po 1. kole přijímacího řízení – www.kr-ustecky.cz

Tento příspěvek patří mezi Informace. Uložte si trvalý odkaz.