Etické dílny v 5. třídách

Naše páté třídy se zúčastňují projektu Etické dílny. Postupně absolvují tři bloky aktivit.

První z nich byl věnován kamarádství a na to, jak poznat dobrého kamaráda. Žáci hráli scénky, vyplňovali pracovní listy a se zájmem naslouchali přednášce lektora.

Tento čtvrtek proběhl druhý ze tří preventivních programů, který se zabýval problematikou IT a médii. Názornými ukázkami a scénkami si žáci vyzkoušeli životní situace, do kterých se může dostat každý z nás. V dnešním světě sociálních sítí a internetu byl tento program velmi přínosný a hlavně aktuální!

Programy jsou velmi zajímavé a již nyní se těšíme na třetí, již poslední část.

Fotografie z dílen jsou zde: Etické dílny – 5. třídy

Tento příspěvek patří mezi Kronika. Uložte si trvalý odkaz.