Dopravní výchova ve 4. třídách

Třída 4.B poprvé zavítala na dopravní hřiště v Litoměřicích. Děti si nejprve zopakovaly povinnou výbavu kola a osvěžily si znalosti z pravidel silničního provozu . Potom si vyzkoušely tato pravidla v terénu na a jako .
Všichni byli moc šikovní a prokázali své znalosti nejen dopravních značek, ale i silničního provozu. Návštěva dopravního hřiště nás čeká ještě 2x a při té poslední mohou děti získat průkaz cyklisty, když splní testy a jízdy .

Tento příspěvek patří mezi Novinky. Uložte si trvalý odkaz.