Den vody v 5.A

Žáci z 5.A zkoumali vodu, protože je Den vody. Zhlédli video o vodě, dozvěděli se, kde se voda bere, jak se čistí. Poznávali vodu v různých situacích po zvuku. Řešili tajenky, kvízy, doplňovali texty. Na závěr dělali pokusy a výsledky zapisovali do tabulky.
Voda je skvělá tekutina, která si zaslouží naši ochranu.

Tento příspěvek patří mezi Novinky. Uložte si trvalý odkaz.