Den s Andersenem 2024

Každoroční Noc s Andersenem prožili žáci prvního stupně tento pátek. Noc ve znamení četby díla Eduarda Petišky a H. Ch. Andersena. Nejprve děti hledaly ve venkovních prostorách školy indície, pomocí nichž zjistili téma noci. Mladší žáci pracovali s pohádkou Jak krtek ke kalhotkám přišel od Eduarda Petišky, starší žáci se Starými řeckými bájemi a pověstmi od téhož autora. Všichni si nabitý program užili.

Tento příspěvek patří mezi Novinky. Uložte si trvalý odkaz.