Anglicky netradičně

Dnes jsme si na konverzaci v angličtině hráli na piráty a lovce pokladů. Žáci měli za úkol nakreslit mapu k pokladu, popsat cestu k jeho nalezení a ztížit ji všemožnými úkoly. Svou mapu pak předali druhé skupině, která podle instrukcí plnila úkoly a pokud vše splnila a správně rozluštila, byla odměněna sladkým pokladem. Vše samozřejmě probíhalo v anglickém jazyce a cílem hodiny bylo procvičit udávání směru, popis cesty, slovní zásobu obecně, týmovou spolupráci a zpestřit si výuku 😉.

Tento příspěvek patří mezi Novinky. Uložte si trvalý odkaz.