5.A, 5.B a 3.A poznávali svět nevidomých

27.11. naši školu navštívili manželé Krajíčkovi s paní Vosykovou a besedovali na téma „Vodící psi“, „Braillovo písmo“ a jak vlastně zrakově handicapovaní lidé žijí.

Žáci pozorně naslouchali a zvídavě se vyptávali. Během celého setkání panovala příjemně přátelská atmosféra. Žáci si odnesli mnoho nových poznatků a dozvěděli se spoustu zajímavých a důležitých informací.

Fotografie jsou zde: Beseda manželů Krajíčkových a paní Vosykové

Tento příspěvek patří mezi Kronika. Uložte si trvalý odkaz.