Dopravní výchova ve 4. třídách

Dopravní výchova v základních školách má své nezastupitelné postavení a významné opodstatnění. Především proto, že nejvíce ohroženou věkovou kategorií účastníků provozu na pozemních komunikacích jsou právě děti. Z tohoto důvodu žáci ze 4. tříd prochází pravidelnou výukou dopravní výchovy, která je spojena s praktickými jízdami na dopravním hřišti v Litoměřicích.

Dopravní výchova 4. tříd

Tento příspěvek patří mezi Novinky. Uložte si trvalý odkaz.