Proč je moře slané? Výuka v 5.B

Proč je vlastně voda v oceánech a mořích slaná? Kde se všechna ta sůl vzala? Proč trosečníci umírají, když mají okolo sebe samou vodu? Proč…, proč…

Tak na tyto všetečné otázky si odpověděli žáci z 5.B. Svými pokusy s vodou a solí zjišťovali, proč je někde voda slanější a někde méně slaná. Na mapě světa vyznačili, kde jsou moře nejslanější a kde jsou umístěna. Z internetu se dozvěděli, že velký podíl má sluneční záření. Slanosti vody se cizím slovem říká SALANITA. Také si svým dechem vytvořili vlnobití – někdo dokonce tsunami. Překvapením pro žáky bylo zjištění, že soli je v moři tolik, že by pokryla celou naši Zemi do výšky 150 metrů – nejvyšší budova v České republice je City Empire 104 m. Nejslanější vodní plocha na světě je africké jezero Assal – Džibut.

Tento příspěvek patří mezi Kronika. Uložte si trvalý odkaz.