1. stupeň oslavil Den Země

Na 22. duben připadá mezinárodní „Den Země“. Letos jsme si s ekotýmem připravili pro naše malé kamarády z 1. stupně spoustu zajímavých aktivit. Vyzkoušeli jsme si například poznávání rostlin a živočichů, poznávali jsme čichem koření, přiřazovali jsme stopy k živočichům, třídili jsme odpad a hledali jsme řešení, jak bychom naší Zemi mohli pomoci z hlediska ekologického.
Počasí nám přálo a akce se nám velice vydařila. Děkujeme ekotýmu za skvělou spolupráci při přípravě a na stanovištích . Velkou pochvalu mají i žáci, kteří se zúčastnili, protože svými znalostmi prokázali, že jim budoucnost naší planety není lhostejná .

Tento příspěvek patří mezi Novinky. Uložte si trvalý odkaz.