Školní parlament vyhlašuje podzimní soutěž

Piškvorkiáda

–       školní soutěž

–       žáci, kteří se chtějí zúčastnit, soutěží v rámci třídy a vítěze za třídu nahlásí do pátku 18. září pí. učitelce Kulískové

–       poté se uskuteční soutěž mezi jednotlivými vítězi, až zůstane jeden absolutní vítěz, který bude odměněn

Podzimníček z přírodnin

–       domácí soutěž

–       vyrobte cokoli z podzimních surovin (kaštany, žaludy, listy apod.) a výrobek donese pí. zástupkyni Ptáčkové

–       výrobky budou vystaveny v přízemí

Tento příspěvek patří mezi Novinky, Školní parlament. Uložte si trvalý odkaz.