Informace – ZÁPIS DO 1. TŘÍD 2021/2022

Informace k zápisu do 1. tříd 2021/2022

Vážení rodiče,
zápis se bude konat  bez osobní účasti dětí – proběhne pouze tzv. formální část. Rozhodli jsme se pro elektronický zápis.

Odkaz na elektronický zápis: KWE015 – Přihláška k zápisu (zapisyonline.cz)

Spuštění online aplikace od 1. dubna 2021

Zákonní zástupci vyplní elektronickou žádost. Po úspěšné registraci žadatel obdrží email na emailovou adresu, kterou uvedl v elektronické přihlášce. Dále postupuje dle pokynů v tomto emailu. Nezapomeňte: žádost podepíšou oba zákonní zástupci.

Na vygenerované přihlášce naleznete unikátní registrační číslo, které pouze Vám zpřístupní výsledky zápisu. Toto číslo si prosíme bezpečně uschovejte.

Kompletní žádost o zápis do 1. třídy bude obsahovat:

Vytisknutou a elektronicky vyplněnou Žádost o přijetí + kopii rodného listu + pracovní list  

Kompletní žádost o odklad do 1. třídy bude obsahovat:

Vytisknutou a elektronicky vyplněnou Žádost o odklad + kopii rodného listu + kopii doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky + kopii doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky.

Pokud do 15. 4. nemáte všechny potřebné dokumenty. Přesto podejte žádost o odklad a naskenovaný rodný list. Ostatní dokumenty (doporučení SPC nebo PPP a lékaře pošlete škole co nejdříve).

Pro rodiče, kteří si nebudou vědět rady s vyplněním žádosti, pomůžeme na telefonu 416 532 265 (od 6. do 15. 4., po – pá od 8:00 do 11:00), nebo na emailu: zapis@zsabaraka.cz.

Pro školní rok 2021/2022 zapisujeme tyto děti:

  • Děti, které dovrší do 31. 8. 2021 šest let věku.
  • Děti po odkladu školní docházky.
  • Děti narozené 1. 9. 2015 – 31. 6. 2016, pokud splní zákonem stanovená kritéria (“nešestileté děti”).

Termíny zápisu:

Spuštění online aplikace od 1. dubna 2021

Přijímání žádostí:  6. 4. 2020 – 15. 4. 2021

Způsoby doručení:

  • Zasláním naskenované žádosti o přijetí žáka do 1. třídy (na e-mail: zapis@zsabaraka.cz).
  • Poštou na adresu:  Základní škola Antonína Baráka, Sady pionýrů 361/4, 410 02 Lovosice.
  • Vložením originálu žádosti o přijetí žáka do 1. třídy do poštovní schránky  u bočního vchodu do školy.

Po ukončení správního řízení k zápisu budou veškeré kopie rodných listů skartovány.

Rozhodnutí ve správním řízení bude učiněno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat apod. nebo jde-li o zvlášť složitý případ.

O tom, zda jsme Vaše dítě do naší školy přijali či nepřijali, se dozvíte  z rozhodnutí ředitele školy. Toto rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách  a na vývěsce školy. Vše bude zveřejněno pod registračním číslem, které jste obdrželi v elektronické přihlášce. V případě nepřijetí obdržíte rozhodnutí se zdůvodněním poštou. Rozhodnutí o odkladu bude doručováno osobním převzetím (po předchozí dohodě) či poštou, povolení odkladu nespadá do správního řízení.

Děkujeme všem rodičům za spolupráci. Těšíme se na Vás.       Vedení školy

Tento příspěvek patří mezi Novinky. Uložte si trvalý odkaz.