Informace k přijímacímu řízení na SŠ a testování

Termíny jednotných přijímacích zkoušek pro rok 2021

1.termín:

3. května 2021 – čtyřleté obory včetně nástavbového studia

5. května 2021 – víceletá gymnázia

 2. termín

4. května 2021 – čtyřleté obory včetně nástavbového studia

6. května 2021  – víceletá gymnázia

 Náhradní termíny:

  1. a 3. června 2021 – pro všechny obory

Testování žáků 5. a 9. ročníků z důvodu účasti na přijímacích zkouškách

Vážení rodiče,
pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložené potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na Covid-19, který není starší 7 dní.

Škola bude zajišťovat: testování pouze na písemnou žádost zákonných zástupců a vystavení potvrzení našim žákům, kteří se účastní přijímacích zkoušek.

Při testování budou žáci dodržovat všechna platná hygienická opatření (rozestupy, dezinfekce rukou a respirátory).  Po absolvování testu, dostanou žáci potvrzení, kterým se budou prokazovat u přijímacích zkoušek.

5.třídy – žáci, kteří se hlásí na osmiletá gymnázia, se budou testovat:

ve čtvrtek 29. dubna 2021 ve 12h

9.třídy, kteří budou vykonávat přijímací zkoušky, se dostaví k testování:

ve středu 28. dubna ve 13h

Jestliže vám termíny nevyhovují, prosím využijte certifikovaná odběrná místa.

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

  1. a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  2. b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

   

Tento příspěvek patří mezi Novinky. Uložte si trvalý odkaz.