Informace dle aktuálních pokynů MŠMT k 1. 9. 2021 k testování covid-19, respirátorům a režimu návratu ze zahraničí

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí třikrát po sobě:

1. třídy                       2.9., 6.9. a 9.9. 2021

2. – 9. třídy                1.9., 6.9. a 9.9. 2021

Výjimku z testování má žák, který: 

  • byl očkován proti onemocnění covid-19 a uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; nebo
  • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace a od prvního pozitivního PCR antigenního testu neuplynulo více než 180 dní; nebo
  • absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 72 hodinami Ag test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Roušky/respirátory nosí všichni ve společných prostorách školy, u dětí do 15 let stačí roušky. Děti jsou ve třídách bez ochrany dýchacích cest.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí a nesplní jednu z výjimek z testování na covid-19, musí mít ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení. Dále nesmí cvičit ve vnitřních prostorech a nesmí zpívat.

Informace k návratu žáků ze zahraničí – Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo ochranné opatření pro návrat zaměstnanců, dětí, žáků a studentů ze zahraničí. Na základě tohoto ochranného opatření jsou zaměstnanci a zákonní zástupci žáků povinni informovat školu o svých cestách do zahraničí v posledních 14 dnech před začátkem školního roku. 

V případě vstupu zpět na území ČR jsou osoby na základě stanovených pravidel povinny podrobit se RT-PCR nebo antigennímu testu na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2, a to na některém z veřejných odběrových míst. 

Do doby předložení negativního výsledku testu nesmí být umožněna přítomnost ve vzdělávací instituci. 

Povinnost předložit výsledek testu se nevztahuje na: plně očkované osoby s národním certifikátem a osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech. 

Tento příspěvek patří mezi Novinky. Uložte si trvalý odkaz.